Berita Bethel
Penulis: Pram (25/10/2016)

Yesus Memberikan Hidup Kekal


“Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku” (Yohanes 10:28).Apakah anda menyadari berapa lamanya kehidupan kekal kelak yang akan kita jalani akibat penolakan ataupun penerimaan terhadap ke- Tuhan-an Yesus Kristus?.Ketika mengajar kelas agama Kristen kepada mahasiswa di salah satu Universitas terkemuka di Jakarta pada mata pelajaran Kepastian Keselamatan dalam Kristus, saya mencoba bertanya apakah mereka menyadari arti hidup kekal dan berapa lama waktu hidup kekal itu.Pada umumnya mereka hanya mengatakan hidup kekal adalah hidup selama-lamanya secara ringan tanpa memikirkan dengan sungguh-sungguh. Saya pun bertanya berapa lamakah itu? Berapa waktu dibutuhkan untuk dikatakan hidup kekal?. Mereka menjawab pokoknya selama-lamanya.Mendengar jawaban tersebut saya kurang puas, lalu mengajak mereka untuk memahami berapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk dapat dikatakan hidup kekal dengan bantuan angka bilangan dan bilangan itu saya pilih angka 7 (sebagai angka sempurna menurut Alkitab), namun Anda dapat memilih bilangan lain.Katakanlah untuk menggambarkan berapa lamanya hidup kekal itu, memakai angka bilangan 7 juta (=7.000.000,-) tahun, apakah sudah cukup untuk menjelaskan lamanya hidup kekal ? Tidak!. Bagaimana dengan 7 miliar (=7.000.000.000,-) tahun, apakah sudah cukup untuk menjelaskan lamanya hidup kekal ? Belum cukup!.Bagaimana dengan 7 triliun (=7.000.000.000.000,-) tahun, apakah sudah cukup untuk menjelaskan lamanya hidup kekal ?, tetap saja belum cukup!. Lalu, berapakah nilai angka yang dibutuhkan?. Angka 7 dengan berapa banyak angka ‘nol” dibelakangnya yang perlu kita isi untuk menggambarkan lamanya hidup.Jawabannya, dengan angka “nol’ berapapun di belakang angka 7 belum cukup untuk menggambarkan lamanya hidup kekal. Bilangan angka 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.........dengan angka “nol” yang masih panjang tak terhingga) tahun pun belumlah cukup menjelaskan pengertian lamanya hidup kekal itu.Dengan demikian kita tahu bahwa hidup kekal itu sangat luar biasa lamanya bila memahaminya dalam bentuk bilangan angka, tidak seringan ketika kita mengucapkannya. Lebih daripada itu, yang lebih penting tepatnya “maha” penting adalah soal penolakan atau penerimaan ke-Tuhan-an Yesus dalam setiap diri kita.Bayangkan bila seseorang (Anda, saya dan orang yang kita kasihi serta orang lain) mengambil keputusan menerima Yesus (KPR 4:12) sebagai Tuhan dan Juruselamatnya serta hidup mengasihi-Nya, lalu pada akhirnya masuk Sorga yang kekal, ia hidup kekal berapa lama di sana dengan segala sukacita-Nya?.Sebaliknya, bila menolak Yesus dan masuk Neraka yang juga kekal, ia hidup kekal berapa lama disana dengan segala penderitaannya yang tiada akhir tersebut ?. Mari, berpikir dan mengambil keputusan secara bijaksana tentang hidup kekal yang menanti di depan baik untuk diri Anda dan orang yang engkau kasihi (Mat. 7:23).[Sumber : R.A.B. - Pdp. Ayub Sahrul Efendi, M.Pd.K./Foto : Ilustrasi].“Keputusan mengikut tuhan yesus mempengaruhi kekekalan hidup”